Ochotnicza Straż Pożarna w Kaszowie

Ochotnicza Straż Pożarna w Kaszowie informuje o realizacji zadania pn: “Podniesienie gotowości bojowej OSP Kaszów podczas wypadków komunikacyjnych” dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Zadanie zrealizowano w ramach “Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek ochotniczych straży pożarnych”.

Koszt kwalifikowany: 92 500,00 zł

Kwota dotacji: 18 431, 99 zł

Ostatnio na facebooku